Pilih Bahasa Melayu | RSS PKINK Facebook PKINK Twitter PKINK Wikipedia PKINK
+609-7414141

Transaksi Perkhidmatan Online

BIL Nama Perkhidmatan Online Tahun Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah
1 Aduan Awam /Maklumbalas 2011 - - - - 1 2 1 2 1 1 3 0 12
2012 4 1 0 0 2 0 0 0 0 6 1 1 15
2013 0 2 1  1 0 1 0 0 0 5  0 1 12
2014  0  1   0   1   0   0 0  0  0  0  0  0 2
2015 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3
2016 0 0 0 0 0 1  2  1  1  0 0 0 5
2017 0 1 2 1 0 2 1 1 1 1 0 - 10