Pilih Bahasa English Melayu | RSS PKINK Facebook PKINK Twitter PKINK Wikipedia PKINK
+609-7414141

MISI/

FALSAFAH KOPORAT 

 •  Membina sebuah Kumpulan teguh, dinamik dan berdayasaing untuk menerajui pembangunan ekonomi negeri.
 •  Mensasarkan pertumbuhan yang mapan dengan menceburi perniagaan yang memiliki kelebihan dayasaing, di samping mengekalkan rasa tanggungjawab kepada masyarakat.
 •  Menggalakkan aktiviti komersial serta mewujudkan peluang pekerjaan di samping membantu menggalakkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kerjasama antara sektor kerajaan, pihak swasta dan masyarakat keseluruhannya.
 •  Menghormati setiap pelanggan dan membalas kesetiaan mereka dengan perkhidmatan yang baik dan produk yang berkualiti melalui dedikasi yang unggul.
 •  Berpegang teguh kepada nilai-nilai Islam sebagai prinsip dan panduan ke arah mencapai matlamat korporat untuk kesejahteraan ummah.
 •  Menghasilkan kumpulan kerja yang berkualiti melalui pengwujudan persekitaran kerja yang menjamin peningkatan dan perkembangan peluang kerjaya, di samping menggalakkan semangat berkumpulan serta mewujudkan sikap saling hormat-menghormati dan mempercayai di setiap peringkat dalam organisasi.
 •  Menerima pakai amalan-amalan pengurusan sejagat yang terbukti keunggulan dan menggunakan teknologi terbaik bagi bagi menjamin keterampilan pengurusan serta keberkesanan kos.

FUNGSI KORPORAT

MISI/

 •   Pembangunan ekonomi keseluruhan
 • Mempelopori projek baru yang berpotensi
 •  Membangun mengikut acuan Islam
 •  Mewujudkan Masyarakat pedagang yang amanah

MISI/

FALSAFAH KOPORAT 

 •  Membina sebuah Kumpulan teguh, dinamik dan berdayasaing untuk menerajui pembangunan ekonomi negeri.
 •  Mensasarkan pertumbuhan yang mapan dengan menceburi perniagaan yang memiliki kelebihan dayasaing, di samping mengekalkan rasa tanggungjawab kepada masyarakat.
 •  Menggalakkan aktiviti komersial serta mewujudkan peluang pekerjaan di samping membantu menggalakkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kerjasama antara sektor kerajaan, pihak swasta dan masyarakat keseluruhannya.
 •  Menghormati setiap pelanggan dan membalas kesetiaan mereka dengan perkhidmatan yang baik dan produk yang berkualiti melalui dedikasi yang unggul.
 •  Berpegang teguh kepada nilai-nilai Islam sebagai prinsip dan panduan ke arah mencapai matlamat korporat untuk kesejahteraan ummah.
 •  Menghasilkan kumpulan kerja yang berkualiti melalui pengwujudan persekitaran kerja yang menjamin peningkatan dan perkembangan peluang kerjaya, di samping menggalakkan semangat berkumpulan serta mewujudkan sikap saling hormat-menghormati dan mempercayai di setiap peringkat dalam organisasi.
 •  Menerima pakai amalan-amalan pengurusan sejagat yang terbukti keunggulan dan menggunakan teknologi terbaik bagi bagi menjamin keterampilan pengurusan serta keberkesanan kos.

MISI/

STRATEGI KUMPULAN

MENUMPUKAN KEPADA DUA TUJUAN UTAMA:

1. Pembangunan sosio ekonomi :
» Pembangunan infrastruktur asas
» Pembinaan serta mengadakan rumah kos rendah dan kemudahan komersil
» Latihan dan penempatan
» Penwujudan peluang pekerjaan

2. Pembangunan industri dan komersil :
» Pembangunan dalam kemudahan perindustrian
» Pelaburan dalam bidang komersil melalui:

a) pelaburan sendiri
b) Usahasama dan pengabungan strategik
c) Penswastaan